var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "//hm.baidu.com/hm.js?5b820b7f5b74c30c5f3ebab24fc317be"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

扫描二维码关注官方微信账号zhuozhan_cc,查询积分

$(function(){ $('#weixin').click(function(){ $('.info_list').show(); $("#BgDiv").css({ display: "block", height: $(document).height() }); }) $(document).click(function (e) { var drag = $('#weixin'), dragel = $('#weixin')[0], target = e.target; if (dragel !== target && !$.contains(dragel, target)) { $('.info_list').hide(); $("#BgDiv").css({ display: "none"}); } }) })
会员专区 -文化沙龙

您在·哈尔滨百货》

卓展哈尔滨店—宝贝口才文化课堂

2016-04-01


  美国成功学大师卡耐基曾经说过:“一个人的成功15%是靠他的专业知识技能,85%是靠他的口才交际能力”。

  我们发现一个孩子的将来无论是当教师、律师、CEO、公务员或经商,他们可能不需要数学、物理、化学等,但肯定需要好的口才。上课发言需要口才,竞选学生干部、升学面试、交友、求职、竞聘、开会发言、谈判、学习生活、职场、社交,口才的需要无处不在。

  如果从小锻炼孩子的演讲、解说、辩论、主持等能力便可以增强孩子的自信心,提高孩子的心理素质,会对孩子的前途将产生非常大的影响。在日常生活中,我们经常可以接触到有以下表现的孩子:1.说话胆怯,不自信2.敢于表达,但表达不清。卓展文化课堂为孩子们提供一个平台,现将开设口才班。

  3月27日,口才班第一次免费试听课圆满结束,孩子们在课堂上与老师积极互动,老师也会根据孩子的课堂表现给家长们提一些建议,为孩子日后的口才课铺垫了一定的基础,孩子也在学习过程中慢慢学会了表达自己的想法。

  学习口才可以培养孩子丰富的想象力,处于幼儿的这个阶段,正是大胆想象,敢于想象的时候,想象是最重要的能力。

  老师让孩子们通过绘本来想象画面里的故事情节,培养他们的思维与独立思考能力。

  由此看来,训练少年儿童的口才,不但有助于孩子的升学,而且对他以后的学习生活都有很大的影响,所以,培养孩子口才已经被越来越多的家长所关注。口才的学习可以帮助孩子提高情商、智商、表达、表现等综合素质与能力,培养自信心,使孩子天性更加开放,组织能力、思维能力更加优秀突出。

  卓展购物中心为孩子提供一个成长的空间。

  4月3日(本周日)将举办第二次口才免费试听课,欢迎感兴趣的家长报名参加!

  更多精彩活动敬请关注卓展官微!

var oDiv1 = document.getElementById("div1").getElementsByTagName("a"); var oDiv2 = document.getElementById("div2").getElementsByTagName("img"); for(var i=0;i0){ iNow--; } ClickScroll(); }) next.click(function(){ if(iNow $(function(){ $('.list_chaoshi').mouseover(function(){ $('.list_nav_chaoshi').show(); }).children().mouseout(function(){ $('.list_nav_chaoshi').hide(); }) $('.list_chaoshi').mouseout(function(){ $('.list_nav_chaoshi').hide(); }); $('.list_baihuo').mouseover(function(){ $('.list_nav_baihuo').show(); }).children().mouseout(function(){ $('.list_nav_baihuo').hide(); }) $('.list_baihuo').mouseout(function(){ $('.list_nav_baihuo').hide(); }) }) $(function(){ var _url = document.URL; if($('.Mar_l span a').html().indexOf('店内资讯')>-1||$('.Mar_l span a').html().indexOf('品牌活动')>-1||$('.Mar_l span a').html().indexOf('特卖活动')>-1||$('.Mar_l span a').html().indexOf('在线DM')>-1){ $('#sddm').find('li').eq(0).addClass('color_green'); } else if($('.Mar_l span a').html().indexOf('生活娱乐')>-1||$('.Mar_l span a').html().indexOf('饮食指南')>-1){ $('#sddm').find('li').eq(1).addClass('color_green'); } else if($('.Mar_l span a').html().indexOf('品牌库')>-1||$('.Mar_l span a').html().indexOf('楼层地图')>-1){ $('#sddm').find('li').eq(2).addClass('color_green'); } else if($('.Mar_l span a').html().indexOf('服务项目')>-1||$('.Mar_l span a').html().indexOf('服务指引')>-1||$('.Mar_l span a').html().indexOf('退货')>-1||$('.Mar_l span a').html().indexOf('开发票')>-1||$('.Mar_l span a').html().indexOf('会员卡办理')>-1||$('.Mar_l span a').html().indexOf('储蓄卡办理')>-1){ $('#sddm').find('li').eq(3).addClass('color_green'); } else if($('.Mar_l span a').html().indexOf('文化沙龙')>-1){ $('#sddm').find('li').eq(3).addClass('color_green'); } })